Twee derde van de Nederlanders vindt dat de pensioenleeftijd weer omlaag moet. Die is in de bezuinigingsdrift van vorige kabinetten en het huidige kabinet en met instemming van alle grote partijen in hoog tempo opgeschroefd naar 67 jaar en drie maanden in 2022. En daarmee is het einde nog niet in zicht. Dat moet stoppen en we moeten zo snel mogelijk terug naar 65 jaar. Dat is het onwrikbare standpunt van 50PLUS. En het kan ! Het oude liedje, afwentelen op ouderen Steeds meer mensen moeten tegen heug en meug door ploeteren tot ze uiteindelijk 67 en als we niet oppassen straks 70 jaar of nog ouder zijn. Het kabinet VVD/PvdA heeft destijds allerlei argumenten uit de kast gehaald om de verhoging van de AOW- leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden te rechtvaardigen. Maar in feite ging het natuurlijk om een harde bezuiniging. Dit afwentelen van financiële problemen van de overheid op ouderen kreeg de steun van D66, ChristenUnie en SGP. U weet nu dus waar uw vrienden zitten. De gebruikelijke smoezen Voorstanders van het al maar verder verhogen van de AOW-leeftijd beweren dat dit best kan omdat we langer leven. Dat de levensverwachting gemiddeld stijgt klopt, maar dat betekent nog niet dat we allemaal lichamelijk en psychisch steeds sterker worden of steeds langer zwaar werk kunnen doen. Het betekent ook niet dat de levensverwachting in goede gezondheid even snel stijgt. En de term gemiddeld betekent ook niet dat het voor iedereen hetzelfde is. Het omgekeerde is waar. Arme mensen overlijden statistisch gezien bijvoorbeeld eerder en hebben ook meer gezondheidsproblemen. De politieke wil ontbreekt Daarom wil 50PLUS de AOW-leeftijd terug op 65 jaar. Bovendien staat 50PLUS voor een welvaartsvaste AOW. Andere partijen hebben inmiddels alles uit de kast gehaald om te suggereren dat dit niet te betalen zou zijn. Maar dat is onzin. AOW terug naar 65 jaar is een politieke keuze. Dat heeft 50PLUS destijds ook met een duidelijke financiële onderbouwing aangetoond. Door onder andere de accijnzen op tabak te verhogen, de arbeidskorting te bevriezen, de uitgaven van rijk, provincies en gemeenten te beperken, introductie van een BTW op frisdrank, koek en snoep, en subsidies aan het bedrijfsleven te beperken, komt er voor de komende decennia uiteindelijk 12,6 miljard euro op tafel om een einde te maken aan het asociale AOW- beleid én om de niet waardevaste indexering van de AOW-uitkering wel waardevast te maken. Extra banen “Maar cijfers over kosten vertellen niet het hele verhaal,” zegt Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS. “Terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 betekent niet te hoeven werken tot je er bij neervalt. Bovendien levert de lagere AOW-leeftijd extra banen op voor jonge mensen”. Flexibele AOW leeftijd? Nee dus! Om de werkdruk – vooral in zware beroepen – te verminderen zou je ook een systeem van flexibele AOW-leeftijd kunnen invoeren. Dat is echter onnodig ingewikkeld. Het verdraagt zich niet met het karakter van de AOW als een voor iedereen gelijke basis inkomensverzekering voor de oude dag. Bovendien betekent stoppen met werken vóór de wettelijke AOW-leeftijd, dat je de rest van je leven een lagere AOW-uitkering krijgt. Dat kan tot problemen leiden. 50PLUS komt op voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken Flexibel pensioen is eigenlijk alléén maar weggelegd voor mensen die voldoende aanvullend inkomen (pensioen) hebben om later in het leven op te kunnen terugvallen. Met een flexibele AOW-leeftijd bereik je dus juist niet de mensen die dat het meest nodig hebben: lager opgeleiden, mensen met zware beroepen en overwegend lagere inkomens en beperkte aanvullende pensioenen. Kortom: Flexibele AOW is een sigaar uit eigen doos. Flexibele AOW kan ook (zoals vroeger de WAO en de WW) een nieuwe ‘sluiproute’ gaan vormen om van oudere werknemers af te komen. AOW-gat En dan is er nog het zogenoemde ‘AOW-gat’. Er zijn nog altijd mensen die met een regeling vroeger dan de meeste anderen met pensioen gaan. Militairen bijvoorbeeld. Die prepensioenregelingen gelden vaak maar tot de leeftijd van 65 jaar. Maar de AOW-uitkering komt nu steeds later. Dus dan is er even geen inkomen. Het kabinet heeft daarvoor een halfbakken overbruggingsregeling opgezet, maar dat betekent niet meer dan een uitkering op minimumniveau, slechts bedoeld om een abrupte armoedeval te voorkomen. De regeling loopt tot 2022, dus er is alle reden om die heel snel te verbeteren. Trek uw conclusies Het is weer het oude liedje omdat de beslissers in Den Haag weten dat de ouderen een makke groep vormen. Ouderen hebben ook een imagoprobleem zou je kunnen zeggen. De media, die gedomineerd worden door mensen die zich niet kunnen voorstellen dat ze zelf ook ooit nog eens oud zouden kunnen worden, doen graag mee aan de gekleurde en soms negatieve beeldvorming. Dat helpt allemaal niet. U moet dus uzelf gaan helpen. Zorg dat ouderen meer invloed krijgen in de politiek. Laat de grote landelijke partijen op 20 maart merken dat u het gesol met uw belangen niet meer pikt. Geef een signaal af. Alleen als u 50PLUS groter maakt zullen de andere partijen bijdraaien.