Hoogheemraadschap  van Delfland

Kandidatenlijst voor het

Hoogheemraadschap van

Delfland

1.

Sjoerd Fekkes

2.

Laurens de Keijzer

3.

Harry Claassen

4.

Geert Tomlow

5.

Arnold van der Ree

6.

Frans Hoynck van

Papendrecht

Sjoerd Fekkes
© 50PLUS Zuid Holland MG