Hoogheemraadschap  van Delfland

Kandidatenlijst voor het

Hoogheemraadschap van

Delfland

1.

Sjoerd Fekkes

2.

Laurens de Keijzer

3.

Harry Claassen

4.

Geert Tomlow

5.

Arnold van der Ree

6.

Frans Hoynck van

Papendrecht

Sjoerd F.Fekkes (1944), lijsttrekker. Jurist. Ruim 40 jaar politiek actief, oud lid van de gemeenteraad van Den Haag en Provinciale Staten van Zuid-Holland. Thans fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Ervaring bij een bank, op twee ministeries en bij de gemeente Den Haag als directeur Taxibus. Deskundigheid op het terrein van belastingen, financiën, volksgezondheid, sociale zekerheid, wet en regelgeving en bestuursrecht. Verricht thans een aantal bestuurs- functies en is werkzaam als reiki, Quantum Touch en Quantum Allergie behandelaar. Tel.0624969911 Email: 50plusfekkes@ziggo.nl
Laurens de Keijzer (1948) 2e op de kandidatenlijst. Woonachtig in Rijswijk, getrouwd, drie dochters en zeven kleinkinderen. Ruim 40 jaar politiek actief waaronder, oud lid (12 jaar) van de Rijswijkse gemeenteraad. Met de droogte tijdens de zomer en diverse hoosbuien het afgelopen jaar, is het waterbewustzijn bij een ieder in zijn geheel toegenomen. Water in Nederland is geen “ver van mijn bed-show” meer, maar grijpt heel concreet in op de 50 freispiele ohne einzahlung casilando kwaliteit van de directe leef- en werkomgeving van burgers en ondernemers. De betrokkenheid van alle stakeholders in en om het water moet daarbij worden vergroot. Dat kan bijvoorbeeld door samen met hen af te wegen wat de juiste balans is tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar. En hen, door nog vaker dan nu, heel concreet mee te laten denken en doen in waterprojecten. Uiteraard moet het waterschap daarbij zuinig met het belastinggeld omgaan. De burger moet kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar doet, dan krijgt een waterschap inhoud en is het voor hen meer dan alleen een terugkerende belasting. Om die reden ben ik er voorstander van dat Delfland een waterschap is dat transparant en goed zichtbaar is voor de burger.
Harry Claassen (1955) nummer 3 op lijst 50PLUS Hoogheemraadschap voor Delfland. Bedrijfskundig, 8 jaar politiek actief binnen 50PLUS 1e voorzitter van 50PLUS Zuid Holland, secretaris afdelingsbestuur, thans secretaris van het Hoofdbestuur 50PLUS en leidinggevend aan de ondersteuning 50PLUS fractie Den Haag. Ervaring bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Den Haag, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als zelfstandig organisatieadviseur en als landelijk sportbestuurder. Actief en deskundig op de terreinen onderwijs, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en sportbestuur. Tel: 0615441698 Email: claassen.harry@gmail.com