De zorgkosten blijven toenemen. Om dit in de hand te houden moet de bureaucratie (minder administratie, minder managers) sterk worden teruggedrongen. Ten gunste van de zorgkosten geen winstuitkeringen door zorgverzekeraars. Ook geen dure campagnes om burgers te laten overstappen. (Aan)gepast en betaalbaar wonen Samen met de gemeenten zorgt de provincie voor voldoende woningen. Deze woningen passen in de wensen van de verschillende groepen burgers. Voor de ouderen gaat het dan om woningen die levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur, indien nodig, met een zorgfunctie zijn. Omdat voor de ouderen de lastendruk al veel te hoog is zullen de woningen ook betaalbaar moeten zijn. Ouderen laten meestal bij verhuizing een ruime woning voor gezinnen achter. Om dit meer te activeren worden ouderen gecompenseerd voor het hogere bedrag aan huurkosten bij het in gebruik nemen van een geschikte woning. 50PLUS wil dat ook vakantiewoningen permanent kunnen worden gebruikt. Dit helpt mee om de enorme vraag naar woningen voor ouderen te verlichten. Landelijk en in de provincie een bindend referendum 50PLUS is een voorstander van directe democratie. Dat wil zeggen dat de burgers moeten kunnen meebeslissen over zaken die hun direct aangaan. Het middel daarvoor is het mogelijk maken van een bindend referendum, zowel landelijk als in de provincie. De afstand tussen de politiek en de burgers wordt door vele als veel te groot ervaren. Er wordt over de burger beslist en niet met de burger. Naast het referendum wil 50PLUS naar andere oplossingen voor dit probleem zoeken. Kwaliteit openbaar vervoer De bereikbaarheid van het openbaar vervoer kan worden verbeterd door samenwerking tussen de provincie en gemeenten. Bijvoorbeeld bushaltes op loopafstand in dorpen en wijken. 50PLUS gaat dit aanpakken. 50PLUS wil dat in de provincie de inzet van buurtbusjes op verschillende manieren wordt gestimuleerd en ondersteund. Er wordt gewerkt naar een vervoerskaart binnen de provincie. Het openbaar vervoer wordt kosteloos voor AOW-ers en burgers met een kleine beurs. Beperken eenzaamheid Met alle middelen moet eenzaamheid worden bestreden. Niet voor niets zijn er binnen de genoemde speerpunten raakvlakken om dit tegen te gaan. Zoals: Goed openbaar vervoer en (Aan)gepast wonen. Verzorgingstehuizen ‘nieuwe stijl’, ouderen eigen appartement, eigen regie. Maar wel met de mogelijkheid een beroep te doen op voorzieningen zoals een keuken of restaurant, en de mogelijkheid zorg in te kopen. wel met de mogelijkheid een beroep te doen op voorzieningen zoals een keuken of restaurant, en de mogelijkheid zorg in te kopen.
            