Inleiding U ziet hier een samenvatting van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten Zuid-Holland. Het doel van de samenvatting is dat u sneller kunt lezen wat 50PLUS landelijk en in de provincie wil bereiken. De provinciale verkiezing vonden plaats op woensdag 20 maart 2019. De provincie wordt steeds belangrijker voor de burger. 50PLUS wil daarom dat de stem van de burger niet alleen om de 4 jaar in het stemhokje wordt gehoord. Ook door middel van een bindend provinciaal referendum. Burgers kunnen dan vaker meebeslissen over voorstellen van de provincie, die hun aangaan. 50PLUS is de enige partij die echt voor u als oudere opkomt, zonder het belang van andere generaties uit het oog te verliezen. Wij willen een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan het welzijn van uw leven. Onze afgevaardigden in de provincie zullen zich hiervoor volledig inzetten. In deze samenvatting vindt u onze speerpunten, en per speerpunt wordt uitgelegd waarom wij daarvoor hebben gekozen. Stem dus 50PLUS Onze speerpunten voor u: AOW naar 65 jaar en indexatie (ook pensioenen) Klimaatverandering zonder koopkrachtverlies Lagere belastingen/lasten Ziekenhuizen/zorg bereikbaar (Aan)gepast en betaalbaar wonen Bijkomende speerpunten: Landelijk en in de provincie een bindend referendum Kwaliteit openbaar vervoer Verkleinen eenzaamheid AOW naar 65 jaar en indexatie (ook pensioenen) Door AOW-verhoging zijn en komen tienduizenden vijftigers en zestigers onnodig in een uitkering terecht. Bovendien zijn zij veelal kansloos op de arbeidsmarkt. Zonder indexatie/welvaartvastigheid is de AOW-er stelselmatig geconfronteerd met allerlei verhogingen (o.a. eigen bijdrage zorg, hogere zorgrisico).
