Het kille beleid van de grote partijen 50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen die ze gekort had destijds was om een moestuintje te beginnen. De kloof tussen Den Haag en de burgers De macht in Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van beroepspolitici en managers. Zij hebben onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of zelfs te kort komen. Dat gebrek aan affiniteit en respect voor gewone mensen zie je overal in het beleid terug. In de Tweede Kamer is het pensioenbeleid natuurlijk een van de voorbeelden van hoe het niet moet. Ook de keuze om de ingangsleeftijd voor AOW op te hogen is een slechte zaak. De poging van de coalitie om de dividendbelasting af te schaffen maakte heel erg duidelijk wiens belangen centraal staan in dit kabinet. Niet die van u ! Maar ook in de Provinciale Staten zijn er genoeg onderwerpen waarbij 50PLUS zaken anders en rechtvaardiger zou willen regelen. Niet alleen voor ouderen uiteraard, maar voor iedereen in onze provincie. In het misschien wel belangrijkste beleidsstuk van de provincie Zuid Holland de Omgevingsvisie is te lezen dat er in het beleid specifieke aandacht is voor “arbeidsmigranten”. Dat is bijzonder want in dit stuk wordt op geen enkele wijze aandacht gevraagd voor de positie van allerlei andere groepen in onze samenleving die die aandacht wel zouden kunnen gebruiken. Rechtvaardigheid moet centraal staan Bij 50PLUS worden we hier een beetje opstandig van. In essentie wil de provincie hiermee namelijk gewoon het bedrijfsleven bevoordelen die goedkope en makkelijk uitwisselbare arbeidskrachten op losse basis wil. De belastingbetalers die daardoor werkgelegenheid missen (en vooral mensen die het wat minder goed op de arbeidsmarkt doen) kunnen vervolgens de huisvestingskosten, de ruimtelijke consequenties en vooral ook de toekomstige uitkeringen en integratiekosten van deze mensen financieren. Hoezo bijvoorbeeld afspraken van bedrijfsleven en overheid om “mensen met een vlekje” aan werk te helpen (quotum) nadat de sociale werkvoorziening om zeep geholpen is ? Allemaal voor de bühne. Problemen rond de vergrijzing worden genegeerd Aan de andere kant zien we in de provinciale stukken dat de vergrijzing, een demografisch probleem van de eerste orde, niet genoemd wordt. Die vergrijzing leidt op termijn tot enorme problemen op het gebied van ruimte en leefomgeving (huisvesting, zorg, allerlei sociale en fysieke infrastructuur). We hebben nu juist de provincie nodig om die problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken. Ook dit is een transitie ! We lezen er weinig over in de provinciale stukken. 50PLUS vindt dat de provincie haar takenpakket ruimer moet gaan zien. De provincie is te kil en is vooral met bakstenen en asfalt bezig. De belangen van grote bedrijven wegen zwaarder dan die van onze inwoners. Wij willen de menselijke maat terug, we doen het voor de mensen die niet net als vele grote bedrijven geholpen worden om de belastingen te omzeilen. Wel arbeidsmigranten benoemen en niet de ouderen is een teken aan de wand. De provincie laat mensen in de kou staan Tenslotte een praktisch voorbeeld van noden die volkomen genegeerd worden door de provincie terwijl ze daarin een belangrijke rol zou kunnen vervullen. Dementie is een oprukkende volksziekte. Voor deze mensen moeten specifieke woonvormen komen. Een ander voorbeeld. Doorstroming is van het grootste belang om de woningvoorraad efficiënter te kunnen benutten. Er moet dus gebouwd worden voor ouderen en daarbij moet er aandacht komen voor specifieke woonvormen die passend zijn voor allerlei specifieke doelgroepen. Knarrenhof en Thuishuis zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen. Daarnaast moeten er in wijken flankerende voorzieningen komen om de mensen langer thuis te kunnen laten wonen. De provincie is er nogal stilletjes over.
Geef 50PLUS een kans om het anders te gaan doen 50PLUS wil dat de provincie in dit soort zaken een stimulerende rol gaat vervullen en innovatie en actie stimuleert. Dat lijkt ons een hogere prioriteit dan je druk te maken over arbeidsmigranten. De provincie is niet voor niets een onbekende factor voor burgers. Het is keihard nodig dat de provincie haar bestaansrecht aan de gewone Nederlanders gaat bewijzen. Dat kan door wat minder geld en aandacht aan asfalt te geven en wat meer bezig te zijn met de echte noden van mensen. Laat blijken dat u deze gedachte wilt steunen en stem op ons.
Willem Bakx met onze mascotte: de beer Plusje Martin van Rooijen bij de kickoff van de  campagne op 7 februari 2019. Jaap Haasnoot met een vlammend betoog.
Worden we bestolen? De afgelopen dagen kreeg 50PLUS diverse reacties van mensen die prijsverhogingen doorgaven die veel meer zijn dan circa 3% wat misschien nog acceptabel is. Dan noemen wij de aanvullende zorgverzekering, winkelprijzen die al in december zijn verhoogd. Maar ook het biertje in de kroeg, parkeervergunningen (in delen van Rotterdam 2x zo duur) gemeentelijke heffingen zoals afvalverwijdering, lidmaatschappen zoals van Natuurmonumenten, diesel. Ook ergerlijk: een plons in een gemeentelijk zwembad in Amsterdam is gestegen van €3,84 (los kaartje) naar €4,60. En wat was die meneer blij toen hij zag dat zijn pensioen deze maand met 4 cent stijgt… 50PLUS strijdt voor uw koopkracht, in het bijzonder uw pensioen. Nu en straks. Weet u ook opzienbarende (stiekeme) verhogingen? Reageer dan zodat we een zwartboek van prijsstijgingen kunnen opstellen en de vraag kunnen beantwoorden of we daadwerkelijk bestolen worden.