Kandidatenlijst voor het

Hoogheemraadschap van Schieland

en de Krimpenerwaard

1.

Sjef Siemons

2.

Jet Valk

3.

Ton Lammertink

4.

Aad de Man

5. Harry de Groot

6.

Ellen Verkoelen

Aad de Man: Voor het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard ben ik kandidaat voor 50PLUS plaats 4. Uiteraard heeft de 50pluspartij een scherp oog voor de ouderen. Maar ook voor de andere groepen in deze samenleving heeft 50PLUS aandacht. Een rechtvaardig en evenwichtige balans is wat 50PLUS nastreef. Met respect voor alle 50 freispiele ohne einzahlung. Duurzaamheid is een groot goed, zeker in het watergebied. Ervaren en weloverwogen keuzes dienen te worden gemaakt. 50plus zet zich daar voor in, zowel voor de Provinciale Staten als het Waterschap. Niet voor niets is mijn lijfspreuk.” 50PLUS voor de mens ongeacht de leeftijd!” 50PLUS wil een betere samenwerking tussen het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard de gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat drinkwaterbedrijven, en natuurorganisaties om zo efficiënt en goedkoop mogelijk te kunnen werken. 50PLUS wil verder… … veilig drinkwater. … veilige dijken langs de kust en rivieren. … geen verschuiving van kosten . … schoon zwemwater en een goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes. … betere riolering in dorpen en steden zodat kelders niet meer vollopen en rioolwater niet in het oppervlaktewater komt. …vergroening van de verstening in de steden. … meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoudspaden voor wandelaars en fietsers. Mijn naam is Aad de Man en ik ben woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel, de Zuidplas. Ik ben sociaal betrokken bij de maatschappij.
Hoogheemraadschap van  Schieland en de Krimpenerwaard